De huidige status van goudreserves

Geplaatst op 06-01-2024

Categorie: Financieel

De Nederlandsche Bank (DNB) bezit momenteel ongeveer 612,5 ton goud, met een geschatte waarde van ruim 35 miljard euro. Deze goudreserve is verspreid over verschillende locaties, waarbij ongeveer 30% in Zeist, ruim 30% in New York, ruim 20% in Canada, en de resterende 18% in Londen opgeslagen is. De goudvoorraad van DNB heeft een rijke geschiedenis, beginnend met de goudkernstandaard in de negentiende eeuw en doorlopend tot de Bretton Woods-periode waarin de dollar door goud werd gedekt. Na de val van het Bretton Woods-systeem in 1971 heeft DNB een deel van haar goudvoorraad verkocht, maar goud blijft een waardevolle reserve en een baken van vertrouwen​​.

In de context van de goudstandaard is het interessant om op te merken dat Nederland in 1936 van de goudstandaard afstapte. Dit markeerde de overgang van een systeem waarin geld inwisselbaar was voor goud naar het fiat-systeem, waarin geld zijn waarde ontleent aan het vertrouwen in de overheid die het uitgeeft. Nederland heeft in de jaren negentig een aanzienlijk deel van zijn goudvoorraad verkocht, wat de hoeveelheid reduceerde van 1700 ton naar de huidige 600+ ton​​.

Wat betreft de Nationale Bank van België (NBB), is er minder specifieke informatie beschikbaar over hun huidige goudreserve. De NBB is echter de juridische eigenaar van het goud op de actiefzijde van haar balans, hoewel het goud niet vrij aangewend kan worden buiten de opdrachten van algemeen belang die aan de centrale bank zijn toegewezen​​.

De goudprijs zelf blijft een belangrijk onderwerp in de financiële wereld. Centrale banken, waaronder die van Rusland, China en India, blijven goud kopen, waardoor de vraag en dus de prijs hoog blijven. Analisten van UBS voorspellen dat de goudprijs zal blijven stijgen, met een doel van $2100 tegen het einde van het jaar en zelfs $2200 in maart 2024. Dit weerspiegelt de blijvende waarde van goud als een veilige haven en vertrouwensanker in onzekere economische tijden​​.